eTime Track

Байгууллагын ажилчдын цаг ашиглалт, төслийн явц, өдөр тутмын тайлан, хүний нөөцийн мэдээллийг нэг дор нэгтгэсэн eTime Track системийг танилцуулж байна.

Үнийн санал авах

Бүтээгдэхүүний тухай

eTime Track систем нь вэбэд суурилсан байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулсан шийдэл юм. Энэ системийг ашигласнаар та ажилчдынхаа цаг ашиглалт, анкет, төслийн явц, өдөр тутмын тайлан зэрэг олон мэдээллийг нэг дороос авах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Онцлог

  • Вэбэд суурилсан тул нэмэлт програм шаардагдахгүй
  • Бүх төрлийн статистик мэдээллүүд боловсруулна
  • Ажилчдын өдөр тутмын тайлангуудыг нэгтгэж долоо хоног, сар, улирлын тайланг автоматаар боловсруулан
  • Ажилчдын хоцролт, илүү цаг, цаг ашиглалтыг цалинтай холбож шууд бодолт хийх боломжтой
  • Төсөл бүр дээр багийн гишүүдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ
  • Ажилчид хоорондын хувийн шууданг ашиглан мэдээлэл түргэн солилцоно
  • Төсөл бүрт файлын сан үүсгэж, таслийн багийн ажиллагааг хурдан, үр бүтээлтэй болгоно
  • Компанийн бүх төрлийн журам, шийдвэр, тогтоолыг ажилчдад түргэн, шуурхай хүргэнэ
  • Байгууллагын дотоод системүүдтэй холбох боломжтой